Hayat Dışı SigortacılıkBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Elementer | Son Teknoloji Elementer Sigortacılık Platformu
Winsure Elementer Sigortacılık platformu, sigorta kurumlarının birimleri, kanalları, müşterileri ve servis sağlayıcıları ile birlikte çalışabildikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacılık yazılım sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz değiştiğinde, değişimin hızlı ve sağlıklı uygulanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar E-Commerce | E-Commerce / E-Business Sistemi
İnternet üzerinde sigorta ürünlerinin son kullanıcıya satışına olanak sağlayan sistemdir.
StraDor | Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumsal Bilgi Yönetimi Sistemi Strador, SFS'nin yeni kuşak ürünlerinden biridir. Müşteri İlişkileri Yönetimi disiplini içinde yer alan "Bilgi Yönetimi" kavramı kurum içinde üretilen bilginin sunulduğu dokümanların, kurumun birimleri tarafından operasyon işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.
WinFinancials | Finansal Yönetim Sistemi
WinFinancials, uluslararası muhasebe kurallarını destekleyen esnek bir Muhasebe(GL) ve Cari(AR/AP) Sistemidir. Birden fazla para birimi ve dil ile çalışan, her bileşeni kullanıcı istekleri doğrultusunda tanımlanabilen, birden çok şirketin muhasebelerini aynı anda destekleyen ve gerekirse birbirleri ile ilişkilendirerek konsolide raporlar üretebilme yeteneğine sahip bir Kurumsal Finansallar Yönetimi Sistemidir.
WinSpend | Kurumsal Masraf Yönetimi
WinSpend, finans ve hizmet kurumlarının ERP’si niteliğinde olup, kuruluşun sarf malzemesi, demirbaş, gayrimenkul ve hizmet alım ve yönetim ve tüm lojistik yapısı ihtiyaçlarına uyarlanabilen Kurumsal Masraf Yönetimi sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Winsure Agent | Sigorta Acentesi Merkezi Otomasyon Sistemi
Winsure Agent, sigorta acenteleri için tasarlanmış CRM bazlı bir merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren tam entegre bir sigorta aracı kurum sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Bireysel EmeklilikBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Pension | Emeklilik Şirketleri İçin Ortak Satış ve Servis Yönetimi
Winsure Pension, Emeklilik kurumlarının birimleri, kanalları, müşterileri ve servis sağlayıcıları ile birlikte çalışabildikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacılık yazılım sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz değiştiğinde, değişimin hızlı ve sağlıklı uygulanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesini, şirket nezdinde açılan hesaba katkı payı ödenmesinin takibi, hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esaslar ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesini, katılımcı ile bireysel emeklilik sözleşmesi şeklinde veya bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı adına bir kuruluş ile grup emeklilik sözleşmesi yapılabilmesine olanak sağlayan sistemdir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar E-Commerce | E-Commerce / E-Business Sistemi
İnternet üzerinde sigorta ürünlerinin son kullanıcıya satışına olanak sağlayan sistemdir.
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
WinFinancials | Finansal Yönetim Sistemi
WinFinancials, uluslararası muhasebe kurallarını destekleyen esnek bir Muhasebe(GL) ve Cari(AR/AP) Sistemidir. Birden fazla para birimi ve dil ile çalışan, her bileşeni kullanıcı istekleri doğrultusunda tanımlanabilen, birden çok şirketin muhasebelerini aynı anda destekleyen ve gerekirse birbirleri ile ilişkilendirerek konsolide raporlar üretebilme yeteneğine sahip bir Kurumsal Finansallar Yönetimi Sistemidir.
WinSpend | Kurumsal Masraf Yönetimi
WinSpend, finans ve hizmet kurumlarının ERP’si niteliğinde olup, kuruluşun sarf malzemesi, demirbaş, gayrimenkul ve hizmet alım ve yönetim ve tüm lojistik yapısı ihtiyaçlarına uyarlanabilen Kurumsal Masraf Yönetimi sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraDor | Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumsal Bilgi Yönetimi Sistemi Strador, SFS'nin yeni kuşak ürünlerinden biridir. Müşteri İlişkileri Yönetimi disiplini içinde yer alan "Bilgi Yönetimi" kavramı kurum içinde üretilen bilginin sunulduğu dokümanların, kurumun birimleri tarafından operasyon işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.
Winsure Agent | Sigorta Acentesi Merkezi Otomasyon Sistemi
Winsure Agent, sigorta acenteleri için tasarlanmış CRM bazlı bir merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren tam entegre bir sigorta aracı kurum sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Hayat SigortacılığıBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Life | Hayat Şirketleri İçin Ortak Satış ve Servis Yönetimi
Winsure Life, Hayat Sigorta Şirketlerinin birimleri, kanalları, müşterileri ve servis sağlayıcıları ile birlikte çalışabildikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacılık yazılım sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz değiştiğinde, değişimin hızlı ve sağlıklı uygulanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kişinin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimalini teminat altına alan ve riskin gerçekleşmesi durumunda her bir lehtar ve sigortalının tazminat sürecinin takibini kapsayan sistemdir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar E-Commerce | E-Commerce / E-Business Sistemi
İnternet üzerinde sigorta ürünlerinin son kullanıcıya satışına olanak sağlayan sistemdir.
WinSpend | Kurumsal Masraf Yönetimi
WinSpend, finans ve hizmet kurumlarının ERP’si niteliğinde olup, kuruluşun sarf malzemesi, demirbaş, gayrimenkul ve hizmet alım ve yönetim ve tüm lojistik yapısı ihtiyaçlarına uyarlanabilen Kurumsal Masraf Yönetimi sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraDor | Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumsal Bilgi Yönetimi Sistemi Strador, SFS'nin yeni kuşak ürünlerinden biridir. Müşteri İlişkileri Yönetimi disiplini içinde yer alan "Bilgi Yönetimi" kavramı kurum içinde üretilen bilginin sunulduğu dokümanların, kurumun tüm birimleri tarafından operasyonun tüm işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.
WinFinancials | Finansal Yönetim Sistemi
WinFinancials, uluslararası muhasebe kurallarını destekleyen esnek bir Muhasebe(GL) ve Cari(AR/AP) Sistemidir. Birden fazla para birimi ve dil ile çalışan, her bileşeni kullanıcı istekleri doğrultusunda tanımlanabilen, birden çok şirketin muhasebelerini aynı anda destekleyen ve gerekirse birbirleri ile ilişkilendirerek konsolide raporlar üretebilme yeteneğine sahip bir Kurumsal Finansallar Yönetimi Sistemidir.
Winsure Agent | Sigorta Acentesi Merkezi Otomasyon Sistemi
Winsure Agent, sigorta acenteleri için tasarlanmış CRM bazlı bir merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren tam entegre bir sigorta aracı kurum sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Sağlık SigortacılığıBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Health | Sağlık Şirketleri İçin Ortak Satış ve Servis Yönetimi
Winsure Health, Sağlık Sigortacılığı platformu, sigorta kurumlarının birimleri, kanalları, müşterileri ve servis sağlayıcıları ile birlikte çalışabildikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacılık yazılım sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz değiştiğinde, değişimin hızlı ve sağlıklı uygulanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar E-Commerce | E-Commerce / E-Business Sistemi
İnternet üzerinde sigorta ürünlerinin son kullanıcıya satışına olanak sağlayan sistemdir.
WinFinancials | Finansal Yönetim Sistemi
WinFinancials, uluslararası muhasebe kurallarını destekleyen esnek bir Muhasebe(GL) ve Cari(AR/AP) Sistemidir. Birden fazla para birimi ve dil ile çalışan, her bileşeni kullanıcı istekleri doğrultusunda tanımlanabilen, birden çok şirketin muhasebelerini aynı anda destekleyen ve gerekirse birbirleri ile ilişkilendirerek konsolide raporlar üretebilme yeteneğine sahip bir Kurumsal Finansallar Yönetimi Sistemidir.
WinSpend | Kurumsal Masraf Yönetimi
WinSpend, finans ve hizmet kurumlarının ERP’si niteliğinde olup, kuruluşun sarf malzemesi, demirbaş, gayrimenkul ve hizmet alım ve yönetim ve tüm lojistik yapısı ihtiyaçlarına uyarlanabilen Kurumsal Masraf Yönetimi sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraDor | Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumsal Bilgi Yönetimi Sistemi Strador, SFS'nin yeni kuşak ürünlerinden biridir. Müşteri İlişkileri Yönetimi disiplini içinde yer alan "Bilgi Yönetimi" kavramı kurum içinde üretilen bilginin sunulduğu dokümanların, kurumun birimleri tarafından operasyon işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.
Winsure Agent | Sigorta Acentesi Merkezi Otomasyon Sistemi
Winsure Agent, sigorta acenteleri için tasarlanmış CRM bazlı bir merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren tam entegre bir sigorta aracı kurum sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Kurumlararası Sigortacılık HizmetleriBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
INET | Kurumlararası Sigortacılık Network'ü
Inet, sigorta kurumları arasındaki entegrasyon ve işbirliğini sağlayan sigortacılık network'üdür.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Acente SistemleriBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Agent | Sigorta Acentesi Merkezi Otomasyon Sistemi
Winsure Agent, sigorta acenteleri için tasarlanmış CRM bazlı bir merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren tam entegre bir sigorta aracı kurum sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
Broker SistemleriBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
Winsure Broker | Brokerlar için Merkezi Sigortacılık Sistemi
Winsure Broker, SFS’ nin yıllardır uluslararası brokerlar ve Türk broker ve çok şirketli acenteleri tarafından kullanılan yazılım ürünleri Brokertec-2000, Brokebase ve Brokeman’dan sonra Winsure Broker ürününü oluşturmuştur. Son teknolojilerle ve iş modelleri ile donatılan bu ürün, müşteri (CRM) odaklı merkez ofis çözümüdür. Müşteri yönetimi, kanal yönetimi, kontrat yönetimi, borçlu/alacaklı hesaplar, opsiyonel plarak, IVR, Bank Integrator, Datawarehouse integrator, Muhasebe, GL Integrator gibi entegrasyon ürünlerini de içeren ve brokerlara rekabet avantajı sağlayan tam entegre bir sigorta Broker kurum sistemidir.
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraMar E-Commerce | E-Commerce / E-Business Sistemi
İnternet üzerinde sigorta ürünlerinin son kullanıcıya satışına olanak sağlayan sistemdir.
WinSpend | Kurumsal Masraf Yönetimi
WinSpend, finans ve hizmet kurumlarının ERP’si niteliğinde olup, kuruluşun sarf malzemesi, demirbaş, gayrimenkul ve hizmet alım ve yönetim ve tüm lojistik yapısı ihtiyaçlarına uyarlanabilen Kurumsal Masraf Yönetimi sistemidir.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
StraDor | Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumsal Bilgi Yönetimi Sistemi Strador, SFS'nin yeni kuşak ürünlerinden biridir. Müşteri İlişkileri Yönetimi disiplini içinde yer alan "Bilgi Yönetimi" kavramı kurum içinde üretilen bilginin sunulduğu dokümanların, kurumun birimleri tarafından operasyon işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.
WinFinancials | Finansal Yönetim Sistemi
WinFinancials, uluslararası muhasebe kurallarını destekleyen esnek bir Muhasebe(GL) ve Cari(AR/AP) Sistemidir. Birden fazla para birimi ve dil ile çalışan, her bileşeni kullanıcı istekleri doğrultusunda tanımlanabilen, birden çok şirketin muhasebelerini aynı anda destekleyen ve gerekirse birbirleri ile ilişkilendirerek konsolide raporlar üretebilme yeteneğine sahip bir Kurumsal Finansallar Yönetimi Sistemidir.
Çok Kanallı Satış PazarlamaBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
StraMar Insurance | Çok Kanallı Satış Pazarlama
StraMar Insurance, sigorta kurumlarının operasyonel müşteri ilişkileri yönetim(Operational CRM) sistemi olarak geliştirilmiştir. StraMar, sigorta şirketlerinin ekosistem bütünlüğünü sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
E-Ödeme SistemleriBu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
PayNet | E-Ödeme Sistemleri
SFS PayNet, tüm satış kanallarının(acenteler, bankalar, mağazalar, otomobil galerileri vb.) tüm banka kredi kart ve taksitli kartlarla satış yapmalarını sağlayan, satışların iptal ve iade işlemlerini, muhasebe entegrasyonunu ve banka mutabakat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemdir. Trafik dahil tüm sigortacılık ürünlerinin taksitli kartlar ile satılabilmesi, farklı banka kartlarının ve mutabakatlarının tek sistem üzerinde yapılabilmesi sistemin en büyük avantajlarındandır.
Detaylı Bilgi İçin : Ürün Broşürü
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetim Sistemi)Bu bölüm ile ilgili ürünleri görmek için tıklayınız.
E-BPM(Elektronik İş Süreçleri Yönetimi)
SFS E-BPM, Sigorta kurumlarının tüm iş süreçlerini(satış, servis, merkez ofis vb.) ve bu süreçlerin birbiriyle ve ekosistemlerindeki dış dünya ile olan iletişimini kurumun merkezi sigorta sistemleri ile entegre şekilde sağlayan Kurumsal İş Akışı Yönetim Platformudur. Kurum içerisinde elektronik posta ihtiyacını sıfırlar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.