SFS Danışmanlık Bilgi Güvenliği Politikası

SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. A.Ş. (SFS Danışmanlık) amaçları, hedefleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda sahip olduğu veya erişebildiği bilgilerin güvenliği önceliklidir.

SFS Danışmanlık bu kapsamda kurumun bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayacak ve koruyacak tedbirleri almayı taahhüt eder.

SFS Danışmanlık bilgi güvenliğinin sağlanması adına aşağıdaki hedefleri benimsemiştir:

  • Kurumun güvenilirliğinin ve itibarının korunması
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, iş süreçlerinin bir parçası olarak uygulanması
  • Bilgi güvenliği bilincini kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi ve çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığının üst seviyede tutulması
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimlerin gerçekleştirilmesi
  • Kurum operasyonlarının ve süreçlerinin iş sürekliliğinin üst seviyede tutulması, tüm taraflara en az kesinti ile hizmet sunulmasının sağlanması
  • Bilgi güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve işlenmesi
  • Kurumsal, kişi, fiziksel ve teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması
  • Kurumun, bilgi güvenliği ile ilgili tabi olduğu her türlü ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat ve düzenlemelerle; sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu zorunluluktan kaynaklı her türlü bilgi ve belgelerin koruması
  • Bilgi sistemleri üzerinden hizmetlerin sunulmasında kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması

SFS Danışmanlık bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi, yasal mevzuat ve düzenlemeler ile ilgili tarafların uygulanabilir beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir.

SFS Danışmanlık üst yönetimi bilgi güvenliği politikasında belirtilen kurallar çerçevesinde bilgi varlıklarının korunması, bilgi güvenliği kurum kültürü oluşturulması, bilgi güvenliği ihlallerinin önlenmesi ve sürekli iyileştirme konularında gerekli tüm desteği vermeyi taahhüt eder.