Borç Alacak Yönetim Sistemi

Borç Alacak Yönetim Sistemi Nedir?

Kanallar, müşteriler, servis sağlayıcılar ile sigorta şirketi arasındaki tüm borç alacak ilişkilerini yönetir. Tüm finansal işlemler ön muhasebe sistemi şeklinde poliçe hasar ve reasürans işlemlerine bağlı olarak sistem tarafından otomatik oluşturulur. Vergiler, komisyonlar ve poliçe ödeme planları otomatik olarak işlenir.

Tahsilat işlemleri en ince detayına kadar görüntülenebilmektedir, bu sayede hatasız şekilde tahsilat hızını arttırmak mümkündür. Karşılaştırmalı veri analizleri aracılığıyla sistem, sigorta şirketlerinin finansal ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmek için, gerekli kararları alabilmesine yardımcı olur.

Çoklu Tahsilat Girişi

Tahsilat işlemleri, birden çok ödeme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Müşteriden veya satış kanalından tahsil edilen tüm ödemeler, bütünlük içinde sisteme girilir, bu sayede de finansal işlemlerde esneklik ve hız sağlanır.

Finansal İşlemlerin Dağılımı

Alacak hareketleri, borç işlemlerine dağıtılabileceği gibi bu işlemin tersi de yapılabilir. Bir poliçenin veya zeylinin taksitinin ödenip ödenmediği, genel olarak ödeme durumu rahatlıkla görüntülenebilir. Finansal işlemlerin dağılımı manuel olarak seçilebileceği gibi; FIFO yöntemi ile sistemin, hızlıca ve otomatik olarak dağılım yapması da sağlanabilir.

Tahsilat Ödeme Kontrol Sistemi

Ödemeleri gecikmiş işlemlerin seçimi, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. İhtar-iptal yapısı sayesinde, bir poliçenin ödemelerinin gecikmesi durumunda, poliçeye ait ödemelerin ihtarı ve poliçenin iptali işlemleri sistem tarafından tanımsal olarak yapılabilmektedir.

Finansal Kurumlar ile Entegrasyon

ww.Winsure Banka İntegratör modülümüz sayesinde, kredi kartları veya diğer ödeme araçları ile ilişkili ödeme verileri finansal kuruluşlar ve sigorta şirketi arasında elektronik ortamda çift yönlü olarak paylaşılabilir. Paylaşılan bilginin veri gönderim yöntemleri ve yapıları, her bir şirket veya banka için ayrı ayrı tanımlanabilir. Bu işlemler herhangi bir yazılım kodlaması gerektirmeden tanımsal olarak yapılabilir.

Müşteriler

Ankara Sigorta
Cardif
GİG Turkey
HDI Sigorta
Magdeburger Sigorta
Quick Sigorta
Ray Sigorta
Sompo Sigorta
Türk Nippon Sigorta

Broşürler

Eğer çözümlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Bizimle İletişime Geçin

İlgili Ürünler

Uçtan Uca Sigortacılık Çözümü "ww.Winsure"
Her Yerde Sigortacılık Çözümü (InsureE)
Paydaş Yönetim Sistemi