İnsan Kaynakları yaklaşımımız, en önemli varlığımızın çalışanlarımız olduğu gerçeğini temel almaktadır.

Amacımız, şirketimizde görev alan tüm bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlayacak yönetim süreçlerini ve uygulamaları ortaya koymak; en iyi performanslarını kurum kültürümüzle uyumlu şekilde sergilemeleri için çalışanlarımızı teşvik etmektir.

Bu amaçtan yola çıkarak “Beceriye Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi” modelini geliştirdik ve bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerimizi beceriye dayalı olacak şekilde organize ettik.

Bunlar ışığında, tüm şirket çalışanlarımızdan beklediğimiz beceriler aşağıdakilerdir:

Kurumsal Beceriler

 • Sorumluluk Bilinci
 • Esneklik
 • Takım Çalışmasına Yatkınlık
 • Sonuç Odaklılık
 • Müşteri Odaklılık
 • Kalite Odaklılık

Fonksiyonel Beceriler

 • Analitik Düşünme
 • Etkin Karar Alma
 • Planlama ve Organizasyon
 • İletişim Becerileri
 • İkna Kabiliyeti
 • Stresle Baş Etme
 • Gelişimi Kabullenme
 • Bilgi Yönetimi
 • Astları Yönlendirebilme ve Motive Edebilme
 • Takım Arkadaşlarının Gelişimine Katkı Sunabilme

“Beceriye Dayalı İnsan Kaynakları Süreçlerimiz”

 • İşe Alım
 • Performans Yönetimi
 • Kurum Eğitimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Kurum İçi İletişim
 • Maaş Yönetimi
 • Organizasyonel Gelişim

SFS, kritik başarı faktörlerini "insan kaynağı, teknoloji ve süreçler” olarak tanımlamaktadır. Bu faktörlerin en önemlisi olan İnsan Kaynaklarına yönelik teknik ve teknik olmayan eğitimler sunulmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemimizin bir parçası olan “Yetenek” değerlendirme konusu, çalışanlarımızın kişisel gelişimini izlemeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin organizasyonel yapısı, faaliyet süreçlerimizin temeline ve uzmanlık alanlarımıza dayanmaktadır. SFS'de hiyerarşik yaklaşım yerine, bir role ve ekip çalışmasına dayalı matris yapısı benimsenmiştir.

Başvuru Formu