SFS, UFRS 17 Uyum çalışmalarını sürdürüyor
3 Aralık 2021

SFS, UFRS 17 Uyum çalışmalarını sürdürüyor

Sigorta sözleşmelerinin finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin esasları belirleyen uluslararası finansal raporlama standardı UFRS 17 hakkında konuşan SFS Ürün Yönetimi ve Finansal Sistemler Yazılım Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ali Sağlamdemir, UFRS 17’nin daha önce geçici bir standart olarak yayımlanan UFRS 4 sürecinin yerini alacağını belirtti. UFRS 17’nin amacını işletmelerin finansal tablolarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek olarak özetleyen Sağlamdemir, “UFRS 17’nin işletmelere sağlayacağı en büyük fayda; bu raporlama standardını kullanan işletmeler daha güvenilir ve gerçekçi finansal verilerle yönetilecek, daha doğru strateji belirleme ve bütçeleme imkânlarına sahip olacaklar” dedi.

Raporlama Maliyetleri Azalacak

Ülkemizdeki şirketlere yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların karşılaştığı zorluklara değinen Sağlamdemir, “Bu zorluklar mevcut bilançolarımızdan doğrudan şirket değerlemesi yapılamaması, ek bilgilere ve hesaplamalara ihtiyaç duyulmasıdır. Aynı zorluklar yatırımcıların ortak olduğu işletmelerin finansal durumunu takip aşamasında da yaşanmaktadır. UFRS 17 sonrası finansal raporlar standartlara uygun olarak hazırlanacağından içerisinde eksik, yanlış ya da gereksiz bilgilerin yer alması önlenmiş olacak, farklı ülkeler için farklı finansal rapor hazırlama maliyetleri de ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu. UFRS 17 ile gelen ilk önemli değişikliğin ‘branş’ bazlı bakış açısının yerini ‘portföy verimlilik’ bazlı bakış açısının alması olarak ifade eden Sağlamdemir, UFRS 17 ile birlikte portföylerin asgari olarak hangi gruplara ayrılacağını şu şekilde sıraladı: “Ekonomik açından riskli/kârsız sözleşmelerden oluşan bir grup, Ekonomik açıdan dezavantajlı hale gelmesine ilişkin önemli bir olasılık bulunmayan sözleşmelerden oluşan bir grup, Portföyün geri kalanındaki sözleşmelerden oluşan bir grup.” Sağlamdemir, oluşturulan grupların finansal tablolara yansıtılabilmesi için 3 ölçüm modelinden bahsetti: Genel Ölçüm Modeli: UFRS 17’nin temel ölçüm modeli olan bu model, gelecekteki olası kârın/zararın ve trendin daha doğru ölçülmesini hesaplamaya yönelik olarak ele alınmaktadır. Karşılık ayırma, nakit akış, gelecek ve bugüne göre yeniden değerleme gibi düzeltici fonksiyonlar sayesinde sözleşmelerin mevcut ve potansiyel verimlilik durumları işletmenin faaliyet politikasına göre gerçeğe en yakın şekilde hesaplanır. İskonto oranları ve risk marjının belirlenmesine yönelik yeni teknikler kullanılır. Prim Dağıtımı Yaklaşımı: Kısa süreli genellikle hayat dışı sigorta sözleşmelerinin ölçüm modelidir. Değişken Ücret Yaklaşımı: Genel modelin farklı bir versiyonu olup doğrudan katılım özellikli sözleşmeler için kullanılır.

UFRS 17’nin İşletmelere Sağlayacağı Yararlar

UFRS 17 ile birlikte sigorta sözleşmelerinin finansal raporlarında pek çok değişimin yaşanacağına dikkat çeken Sağlamdemir, bu değişikliklerin işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde sıraladı: l Sigorta sözleşmesi portföylerinin tanımlanması ve bunların da gruplara ayrılması ile gruplardaki kârın zaman içerisindeki değişimi takip edilebilecek. l Kâr veya zarar durumu daha iyi anlaşılabilecek ve UFSR 17 kullanan diğer şirketlerle kolayca karşılaştırılabilecek. Sektör ile uzmanlığı olmayan yatırımcılar açısından finansal tablolar daha anlaşılabilir olacak. l Sigorta sözleşmeleri cari değerler üzerinden ölçüleceğinden, her raporlama döneminde nakit akış, iskonto ve riske ilişkin güncel veriler kullanılacak, böylece finansal durumun gerçeğe uygun şekilde raporlanması sağlanacak. l Finansal tablolarda dipnotlara önem veriliyor. Sigorta risklerine ilişkin bilgilerin sunulması ve bunlardaki değişiklikler dipnotlarla açıklanacak, daha anlaşılır bir tablolama düzeni sunulacak. l Sigorta şirketlerinin risk düzeltmeleri açık bir şekilde yapılacak ve risk düzeltmesine ilişkin açıklamalar finansal tabloların dipnotlarında ayrıntılarıyla belirtilecek. l Standardın getirdiği “portföy verimlilik” ilkesi ve şeffaflık sayesinde muhasebeleşme işlemlerinde ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelerin tablolara tam yansıtılması sağlanmış olacak. l Kârların finansal tablolara yansıtılması, sigorta şirketlerinin sözleşmeye dayalı hizmet marjı ve risk düzeltmesinin hesaba katılması suretiyle yapılacak. SFS olarak, sektör oyuncularını yakından takip ettiklerinin altını çizen Sağlamdemir, “Sigorta Şirketleri, UFRS 17 kapsamında hazırlıklarına hızla devam ediyorlar. UFRS 17 çözüm ortakları ile sürecin hayata geçirilmesine yönelik planlama ve tanımlama çalışmalarının da sürdüğünü görüyoruz. İlerleyen aşamalarda sigortacılık çözümleri ile entegrasyon çalışmaları, UFRS modellemesinin yapılması ve finansal tablolara yansıyacak çıktıların üretilmesi süreçleri gündeme gelecek” açıklamasında bulundu.

UFRS 17 ÇÖZÜMLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

SFS’nin yazılım üreten bir teknoloji firması olmasına rağmen şirket içi yapılanmasının bir sigorta şirketinin içerisindeki yapılanmaya benzediğini belirten Sağlamdemir, “SFS’nin içerisinde de poliçe üretim, hasar, reasürans, tahsilat, muhasebe gibi bölümler yer alıyor. Sigortacılık sektörüne yönelik tüm teknolojik gelişmeler SFS’nin doğal olarak faaliyet alanı içerisinde olduğundan UFRS 17 gündeme geldiği andan itibaren mevzuatı yakından takip ettik ve gerekli eğitimleri alarak süreci başlatmış olduk. UFRS 17 konusunda ve özellikle sigortacılık uygulamaları konusunda uzman yerli ve yabancı yönetim danışmanlık şirketleri ile işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel Sigortacılık ürünlerimiz içerisine üretilen verinin UFRS 17 muhasebe standartlarına uygun şekilde hesaplanması ve muhasebe sistemine aktarılması için SFS Sigortacılık Sistemi mimarisi önemli avantajlar sunmaktadır. Uygulamaların hem dikeyde hem de yatayda genişleyebilme kabiliyetine sahip olması, içerisinde kendine has bir yazılım script dili vasıtasıyla birçok işlemi kod geliştirmesine ihtiyaç duymadan yapabilmesi UFRS 17 çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Sigortacılık sistemi verilerinin muhasebe sistemine entegrasyonu formül ve parametre yapısıyla donatılmış bir entegrasyon katmanı ile gerçekleştirilmekte ve bu da yapılacak işlemlerde büyük esneklik sağlamaktadır” şeklinde konuştu. Sağlamdemir, muhasebe sistemlerinin mali dönem içerisinde birden fazla hesap planı oluşturma, yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan dinamik rapor üretme ve raporlama özellikleri barındırdığını söyleyerek, “Muhasebe sistemimiz UFRS 17 için yeni finansal tablo sonuçlarını yansıtacak esneklikte ve tam bir çözüm üretecek kabiliyettedir. UFRS 17’ye ait komple bir çözüm üretme çalışmalarımızla birlikte UFRS 17 için danışmanlık şirketleri ile süreci yöneten müşterilerimizin sigortacılık sisteminden ihtiyaç duydukları verileri sağlayacak bir UFRS 17 entegrasyon katmanı geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.