SFS Yazılım ve Danışmanlık yurtdışında da hızla ilerliyor
25 Kasım 2021

SFS Yazılım ve Danışmanlık yurtdışında da hızla ilerliyor

Kobi Postası

30 yıllık sigortacılık ve teknolojik birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri ile hizmet veren SFS Yazılım ve Danışmanlık, şirketlerin büyümesi ve pazar payını genişletmesine güçlü katkılar sunuyor. SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı, firma olarak dinamik ürün yapısı, sigortacılık konusunda uzmanlaşmış insan kaynağı, güncel ve çözüm odaklı teknolojileri ile gerek sigortacılık yazılım ürünleri geliştirme ve gerekse proje bazlı uygulama geliştirme konularında fark yaratan hizmetler sunduklarını belirtti.

SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı’nın verdiği bilgilere göre, şirket geçtiğimiz yıllarda Hindistan ve Azerbaycan’da yaptıkları projelere ilave olarak bu dönemde öncelikle Orta Asya, Körfez ve Balkan ülkelerini hedef alıyor.

SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı, “Yazılım ve yazılım bazlı ürünleri geliştirmenin ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunu ve bu konudaki fırsat penceresinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geleceğimizi kuracak olan gençlerimizi desteklemek görevimizdir” dedi.

SFS Yazılım ve Danışmanlık olarak insana yatırım ve hizmet içi eğitime büyük önem veriyorsunuz. Bu kavramlar neden çok önemlidir ve yaptıklarınızdan örnekler verebilir misiniz?

azılım ve yazılım bazlı ürünleri geliştirmenin ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunu ve bu konudaki fırsat penceresinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geleceğimizi kuracak olan gençlerimizi desteklemek görevimizdir.

İnsana yatırım ve hizmet içi eğitime büyük önem vererek, ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine katkı sunmak için çalışıyoruz. Sektör-üniversite dayanışmasının öneminin bilincindeyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi ile girdiğimiz iş birliği ile öğrencilere yazılım ve sektörel deneyim kazandıracağız. SFS Genç Yetenekler programıyla sektöre nitelikli yazılımcı yetiştirmek ve gençlerimizin ufkunu açmak arzusundayız. Benzer bir programı Quick Sigortanın da katkılarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yapıyoruz. Bilgisayar ve program desteğiyle gençlerimizin pratikte de işe hazır hale gelmesi için katkı sunuyoruz.

Sigortacılık sektörüne 30 yıllık sigortacılık ve teknolojik birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri geliştiren SFS Yazılım ve Danışmanlık olarak kendimizi bir Akademi gibi konumlandırıp, ‘önce insan’ diyoruz.

Pandemi süreci sigorta sektörünü nasıl etkiledi? SFS olarak pandemi süresince sigorta şirketlerine nasıl katkı sundunuz?

Tüm dünya üzerinde oluşan pandemi, diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörünü de önemli ölçüde etkiledi. Yeni normalleri inşa eden iş modellerinin arkasında güçlü teknolojik yapılanmalar yer alıyor. SFS olarak biz de hem sektöre hem de ülkemize katma değer sağlayacak öncü teknolojileri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında sigorta sektörünün ülkemizde hem sigorta şirketleri hem doğrudan son kullanıcılar için hem de bizler gibi teknoloji sağlayıcı şirketler için büyük potansiyel barındırdığını düşünüyoruz.

Pandemi dönemindeki ekonomik daralmalara rağmen sigortacılık sektörü, büyüme hızını devam ettiriyor. SFS olarak 30 yıllık sigortacılık ve teknoloji birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri geliştirerek bu dönemde de şirketlerin büyümesine güçlü katkı sunduk. Geliştirdiğimiz ürünleri sigorta şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak çözümler haline getiriyoruz. Öyle ki, SFS’nin hizmet verdiği sigorta şirketleri, bu yılın ilk 8 ayında prim üretimindeki yüzde 20’lik büyüme ile sektör ortalamasının üzerine çıkarak pazar paylarını arttırdılar.

Bu yıl içinde güçlü bir büyüme sağlayan Türk sigortacılık sektörü, 2020’de prim üretimini 82.6 Milyar TL ye çıkarmayı başardı. Sektörün büyük oyuncuları dijital yatırımları aralıksız sürdürdüklerini ve istikrarlı büyümesinin arkasında güçlü bilişim ve teknolojik altyapı yatırımlarının bulunduğunu belirtiyor.

Temel sigortacılık çözümlerini B2B’nin yanında B2C ve B2B2C gibi marjinal faydası yüksek dijital yapılarla donatan SFS, pandemi döneminde daralan sektörle birlikte talebe dayalı yapmış olduğu geliştirmeleri sektördeki toparlanmaya paralel olarak ürün odaklı katma değeri yüksek sigorta şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak çözümler haline getiriyor. SFS, bu kapsamda temel sigortacılık yazılım ürünleri yanında Tübitak destekli dijital sigortacılık çözümleri ile son kullanıcıya hizmet eden inovatif çözümlere odaklanıyor.

Projeleriniz ve hedefiniz nedir?

Önümüzdeki 3 yılda özellikle “yeni nesil teknolojilere” ve “dijital sigortacılık” çözümlerine daha fazla odaklanarak yurt içinde pazar payımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Pandemi sonrası artması beklenen seyahat trafiğini de dikkate alarak seyahat ve sağlık sigortacılığı konusunda çalışmalarımızı başlattık.

Sigortacılık sektöründe lider teknoloji şirketi olmayı, yurt dışında ise yeni projeler başlatmayı planlıyoruz. Çözüm ve hizmetlerimizi sadece ülkemizde değil geçmişte olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da sigorta ekosistemine sunmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan ve Azerbaycan’da yaptığımız projelere ilave olarak bu dönemde öncelikle Orta Asya, Körfez ve Balkan ülkelerini hedef almaktayız.